skip to Main Content

Kwaliteit van binnen en van buiten.

In het meest recente nummer van tijdschrift Synaps van het Nederlands Netwerk van Kwaliteitsdeskundigen (NNK) is een artikel geplaatst met als titel “Kwaliteit van binnen en van buiten”, van drie medewerkers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Everard van Kemenade van MeduProf-S. Centraal in het artikel staat een pleidooi voor kwaliteit “van binnen uit”. Vertrouwen geven en vakvolwassenheid zijn daarvoor voorwaarden. Meer informatie over NNK 
Back To Top