skip to Main Content

Kwaliteit van binnen en van buiten.

In het meest recente nummer van tijdschrift Synaps van het Nederlands Netwerk van Kwaliteitsdeskundigen (NNK) is een artikel geplaatst met als titel "Kwaliteit van binnen en van buiten", van drie medewerkers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Everard van Kemenade van MeduProf-S. Centraal in het artikel staat een pleidooi voor kwaliteit "van binnen uit". Vertrouwen geven en vakvolwassenheid zijn daarvoor voorwaarden. Meer informatie over NNK 

Read more

Quality manager MeduProf-S mengt zich in discussie.

In het tijdschrift Sigma, een toonaangevend tijdschrift op het gebied van kwaliteitsmanagement, is een briefwisselng gestart over scholen in kwaliteitskunde. Daaraan hebben dr. Huub Vinkenburg en prof.dr. T.W.Hardjono eerst een bijdrage geleverd. Nu heeft ook de Quality Manager van MeduProf-S Everard van Kemenade zich in de discussie gemengd. Hij pleit naast de empirische, normatieve en reflectieve school voor de contextuele school, die in haar denken over kwaliteit de context waarbinnen de kwaliteit geleverd moet worden centraal stelt. Logisch, als je " sustainable multidisciplinary education and training for emerging countries and countries in transition"  verzorgt. Lees…

Read more
Back To Top