skip to Main Content

EOQ certified Quality Change Agent course a big success!!

QCA 2013-2014 overview[2] kopieIn november 2013 en januari 2014 is in een samenwerking tussen het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) en MeduProf-S een tweeweekse training verzorgd voor kwaliteitsdeskundigen uit Nederland en België over change management. De training werd gegeven door Martine Vanremoortele en Everard van Kemenade. Naast theorie was er ook veel aandacht voor praktische toepassingen in de projecten die door de deelnemers werden in gebracht. Naast de veranderingen in organisaties, werd er gewerkt aan veranderingen in teams en in de deelnemers zelf. Deelnemen aan de training leverde de cursisten een certificaat op, dat is erkend door de European Organisation for Quality. Diens voorzitter Eric Jansens kwam voor de gelegenheid naar Antwerpen om de certificaten uit te reiken.

Aan het einde van de tweeweekse formuleerden de deelnemers hun persoonlijke samenvatting in de vorm van een tweet. Een aantal daarvan treft U hieronder aan.

 “Zin ermee aan de slag te gaan. Sterk begeleid: stelen met mijn ogen & oren”.

 “bad van methoden, tools, tips & tricks #kwaliteit, change, creatieve drive,fun,dynamischegroep. Geeft vleugels!”

 “Inzicht krijgen in veranderen, veranderprocessen, tools en mijn eigen rol en mogelijkheden hierin.”

“Op een ludieke wijze afhankelijk van de situatie verschillende methodieken / stijlen aanwenden om verandering succesvol te verwezenlijken”.

 “Brengt op ludieke verankerende manier inzicht aan in methodes & psychologie #veranderen, theorie & praktijk”.

Gezien het succes overwegen VCK en MeduProf-S overwegen de training aan het einde van dit kalenderjaar nogmaals aan te bieden.

Back To Top