skip to Main Content

Meet en Greet, 13 oktober 2014: ACCRA © model voor verandering roept interessante discussie op.

Op 13 oktober jl. vond al weer de tweede Meet&Greet plaats, waarop MeduProf-S haar experts uitnodigt om een update te krijgen van de laatste ontwikkelingen en om te netwerken. Stond vorig jaar feedback op onze activiteiten centraal, dit jaar werd een  verandermodel gepresenteerd, dat werd toegepast op de kwaliteit van onze trainingen.

Na ontvangst door Erik van Roon, domein manager nursing en een inleiding door Willem van Prooijen, managing director, werd eerst een broodmaaltijd genuttigd. Vervolgens hield Everard van Kemenade, domein manager Quality, Management and Change een lezing over het ACCRA © model[1]. Het ACCRA © model bestaat uit vijf stappen:

Attention, Context, Commitment, Reflection and Action.

De naam ACCRA is ontleend aan de hoofdstad van Ghana, waar de eerste ideeën voor deze principes van verandering werden geboren. Het gaat daarbij inderdaad om vijf principes die niet na elkaar maar voortdurend in de gaten moeten worden gehouden. Tussen de lezing door werden de vijfentwintig aanwezige experts uitgenodigd om tops en tips te geven met betrekking tot de toepasbaarheid van het model in trainingssituaties site link. Immers ook daar moet je aandacht geven (aan het individu, aan de groep, aan het onderwerp). Ook daar moet je de context in aanmerking nemen. Ook daar gaat het om het creëren van commitment bij de deelnemers. Ook daar spelen reflectie en actie uiteindelijke een cruciale rol.

De deelnemers gaven aan dat ze het een interessante avond hadden gevonden. Op naar de Meet & Greet van 2015, in Geldermalsen uiteraard. Want en-passant werd ook onze verhuizing aan de aanwezigen gemeld.

 Op https://fontys.academia.edu/EverardvanKemenade vindt U zowel een Nederlandstalig als een Engels artikel over het model.

Back To Top